سنسور نشتی طنابی پروچیستا به محض تماس با آب در هر نقطه و به کمترین حجم  شما را از وجود نشتی در محیط آگاه می سازد. شما می توانید میزان حساسیت این سنسور را به راحتی تنطیم کنید. همچنین با پشتیبانی از خروجی Dry Contact این سنسور به راحتی می تواند به تمامی سامانه های موجود در زمینه مانیتورینگ، PLC ها و یا سیستم های SCADA  متصل شود.
  • خروجی Dry Contact
  • ورودی برق DC از ۹ الی ۴۸ ولت
  • بر پایه تکنولوژی اندازه گیری غیر تماسی(کاملا عایق و بدون تماس با مایع)
  • راه اندازی بسیار ساده
  • قابلیت تنظیم حساسیت و کالیبراسیون در محل